ประกาศล่าสุด

ขอขอบคุณเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "บ้านเกิด โรงเรียนเก่ คืนสู่เหย้าชาวฟ้า ชมพู"
เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ทอด ณ โรงเรียนบ้านดอนหัน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2)
 ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

นวันที่ 18  ธันวาคม 2557 นายถนอมจิตร  บัวมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน  ติดตามท่าน  ธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ในสังกัด จำนวน162 คน  ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  โดยเจ้าสภาพให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนเข้ารับฟังการบรรยายจาก  นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อเอ็ด เขต 2  และทีมวิทยากรในสังกัดฯกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557  ผู้อำนวยการถนอมจิตร  บัวมี   และคณครู  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมกันจำนวน 9 โรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ คือ  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย  โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  โณงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่  โรงเรียนบ้านโสกหว้า โรงเรียนโนนสำราญวิทยา  และโรงเรียน บ้านดอนหัน โดยพักแรม  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนหัน
 

ผู้อำนวยการถนอมจิตร  บัวมี คณะครู และนักเรียน  ร่วมต้อนรับ ท่านวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ
มาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
และการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนบ้านดอนหัน
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา


หน้าเว็บย่อย (1): ติดต่อโรงเรียน